Vznik merných jednotiek

V minulosti ľudia potrebovali merné jednotky najmä preto, aby vedeli rozdeľovať pozemky, a aby zistili, koľko vypestovali a lepšie sa im obchodovalo. Najprv sa meralo podľa toho, čo bolo dostupné, ako je palec, stopa, lakeť, hrivna, kameň, alebo podľa iných objektov, ktoré ľudí obklopovali. Čítať viac...

Rôzne typy váh

Pripravili sme prehľad rôznych typov váh pre lepšiu orientáciu Čítať viac...

Osobné váhy

Osobné váhy sú meracie zariadenia pre zistenie hmotnosti osôb. Dlho sa vyvíjali a sú vyrábané v rôznych kombináciách, tvaroch a s rôznymi funkciami. Čítať viac...

Fyzikálny základ váženia

Pod slovom váženie rozumieme porovnávanie tiaže telies za cieľom určovať ich hmotnosť. Neporovnávame to s gravitačnou silou. Podľa 2. Newtonového zákona tiažová sila je v danom mieste daná súčinom hmotnosti a lokálne konštantného miestneho tiažového zrýchlenia. Čítať viac...

Evolúcia váh

V minulosti ľudia merali s prvými váhami, ktoré sa nazývali rovnoramenné váhy. Sú založené na zásade dvojramennej páky s rovnako dlhými ramenami. Misky sú zavesené na konci dlhých ramien. Na jednej miske... Čítať viac...
Showing 1 to 5 of 8 (1 Pages)