Fyzikálny základ váženia

Pod slovom váženie rozumieme porovnávanie tiaže telies za cieľom určovať ich hmotnosť. Neporovnávame to s gravitačnou silou. Podľa 2. Newtonového zákona tiažová sila je v danom mieste daná súčinom hmotnosti a lokálne konštantného miestneho tiažového zrýchlenia. Čítať viac...

Evolúcia váh

V minulosti ľudia merali s prvými váhami, ktoré sa nazývali rovnoramenné váhy. Sú založené na zásade dvojramennej páky s rovnako dlhými ramenami. Misky sú zavesené na konci dlhých ramien. Na jednej miske... Čítať viac...

Vedeli ste že...?

...rôzne informácie zo sveta váh Čítať viac...

Tipy pre váženie

Teplota a prostredie, Prostredie, Megnetické pole, Preťaženie váhy, Otrasy a nesprávna manipulácia... Čítať viac...

Merné jednotky

Pri každej váhe v našej ponuke nájdete zoznam merných jednotiek v ktorých váha váži. V ponuke máme váhy, ktoré vážia v jednotkách Čítať viac...
Showing 5 to 10 of 10 (2 Pages)